Diễn biến tự nhiên của suy giãn tĩnh mạch là gì?

  05/06/2017

Trong hầu hết các trường hợp, suy giãn tĩnh mạch sẽ nặng hơn theo thời gian. Các tĩnh mạch giãn trở nên căng phồng và nổi rõ. Cùng với thời gian, các tĩnh mạch giãn bị ứ máu và có thể gây lên đau tại chỗ và ngứa. Khi các tĩnh mạch nổi rõ, chúng sẽ không t

Giãn tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch mạng nhện là gì?

  05/06/2017

Giãn tĩnh mạch là các búi tĩnh mạch giãn to có màu đỏ thịt, tím xẫm hoặc xanh da trời. Chúng nhìn giống như các dây thừng xoắn vặn và ngoằn nghèo. Các tĩnh mạch này phồng to và nổi trên bề mặt của da.

Các triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch chân?

  03/06/2017

Ngoại trừ việc kém thẩm mỹ, suy giãn tĩnh mạch có thể là nguyên nhân của đau chân, cảm giác nặng chân hoặc mỏi chân. Phần lớn các bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau chân khi về chiều. Các triệu chứng thường nặng hơn sau khi đứng lâu và có thể bao gồm các cả