Diễn biến tự nhiên của suy giãn tĩnh mạch là gì?

  05/06/2017

Diễn biến tự nhiên của suy giãn tĩnh mạch là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, suy giãn tĩnh mạch sẽ nặng hơn theo thời gian. Các tĩnh mạch giãn trở nên căng phồng và nổi rõ. Cùng với thời gian, các tĩnh mạch giãn bị ứ máu và có thể gây lên đau tại chỗ và ngứa. Khi các tĩnh mạch nổi rõ, chúng sẽ không tự nhiên biến mất nếu không điều trị. Nếu không được điều trị, chúng có thể dẫn đến vỡ hoặc chảy máu.

Bình luận