Giãn tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch mạng nhện là gì?

  23/09/2017

Suy giãn tĩnh mạch chân là các búi tĩnh mạch giãn to có màu đỏ thịt, tím xẫm hoặc xanh da trời. Chúng nhìn giống như các dây thừng xoắn vặn và ngoằn nghèo. Các tĩnh mạch này phồng to và nổi trên bề mặt của da. Tĩnh mạch giãn thường thấy ở mặt sau của bắp chân hoặc mặt trong của cẳng chân.

Giãn tĩnh mạch mạng nhện tương tự như suy giãn tĩnh mạch, nhưng kích thước nhỏ hơn. Chúng thường có màu đỏ hoặc màu xanh da trời và nổi gần hơn mặt da so với giãn tĩnh mạch. Các tĩnh mạch này nhìn như các nhánh cây hoặc mạng nhện với hình răng cưa ngắn. Giãn tĩnh mạch mạng nhện có thể thấy ở chân và ở mặt. Chúng có thể phủ một diện tích rất nhỏ hoặc rất lớn trên bề mặt của da.

Bình luận