Thông tin liên hệ
Để liên hệ với Đơn vị Tĩnh mạch Hà Thành cho yêu cầu điều trị xin kết nối và các trợ lý của chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn.
Gọi cho chúng tôi: 0439952626 hoặc 0964.973.568
Email:info@tinhmachhathanh.com
Địa chỉ: Số 53, Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Liên hệ