Phẫu Thuật Suy Giãn Tĩnh Mạch/Stripping

  24/05/2017

Phẫu thuật suy giãn tĩnh mạch được đề cập đến là phương pháp lột tĩnh mạch kinh điển hiện nay không còn được sử dụng phổ biến cho điều trị loại bệnh này.

Thậm chí cả những trường hợp suy giãn tĩnh mạch nặng hiện tại có thể được điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn hơn như laser, sóng cao tần mà chúng tôi đang sử dụng tại Phòng Khám Tĩnh Mạch Hà Thành.

Điều trị cho các loại hình tĩnh mạch:

 

Bình luận