Sàng Lọc

  24/05/2017

Tại đơn vị Tĩnh mạch Hà Thành chúng tôi cung cấp dịch vụ phát hiện sớm cho những đối tượng nguy cơ hình thành tĩnh mạch mạng nhện, suy giãn tĩnh mạch và huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT).

Những chẩn đoán sớm bệnh lý tĩnh mạch có thể giúp mọi người hiểu các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch, suy giãn tĩnh mạch và tĩnh mạch mạng nhện của họ.

Các sàng lọc về tĩnh mạch vì vậy cung cấp những thông tin rất quan trọng có thể được sử dụng cho việc phòng ngừa và đưa ra các lựa chọn điều trị bệnh.

Bạn có lo lắng rằng bạn có thể hình thành suy giãn tĩnh mạch hoặc giãn mao mạch trong tương lai khi mà bạn có tiền sử gia đình có người mắc suy giãn tĩnh mạch chân? Bạn có bị đau mỏi chân, phù chân hoặc mỏi chân? Bạn có yêu cầu kiểm tra toàn thể tĩnh mạch không?

Tại đơn vị Tĩnh mạch Hà Thành chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt trước về tĩnh mạch đó là khám và siêu âm sàng lọc tĩnh mạch. Bạn sẽ được khám và tư vấn bởi chuyên gia về tĩnh mạch về cách phòng ngừa phù hợp với bạn.

Điều trị cho các loại hình tĩnh mạch:

Bình luận