Sàng Lọc Bệnh Lý Tĩnh Mạch

  24/05/2017

Tại Phòng Khám Tĩnh Mạch Hà Thành chúng tôi cung cấp dịch vụ phát hiện sớm cho những đối tượng nguy cơ hình thành tĩnh mạch mạng nhện, suy giãn tĩnh mạch chân và huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT).

Những chẩn đoán sớm bệnh lý tĩnh mạch có thể giúp người bệnh hiểu rõ các yếu tố nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu, suy giãn tĩnh mạch chân và giãn tĩnh mạch mạng nhện của họ.

Các sàng lọc về tĩnh mạch vì vậy cung cấp những thông tin rất quan trọng có thể được sử dụng cho việc phòng ngừa và đưa ra các lựa chọn điều trị bệnh phù hợp.

Bạn lo lắng rằng bạn có thể hình thành suy giãn tĩnh mạch chân hoặc giãn mao mạch mạng nhện trong tương lai hay không nếu bạn có người trong gia đình mắc suy giãn tĩnh mạch chân? Bạn có bị đau tức chân, phù chân hoặc nặng chân? Bạn đơn giản có yêu cầu kiểm tra toàn thể hệ tĩnh mạch không?

Tại Phòng Khám Tĩnh Mạch Hà Thành chúng tôi cung cấp các dịch vụ khám và siêu âm sàng lọc bệnh lý tĩnh mạch. Bạn sẽ được khám và tư vấn bởi các chuyên gia về tĩnh mạch về cách phòng ngừa phù hợp với bạn.

Điều trị cho các loại hình tĩnh mạch:

Bình luận