Siêu Âm (Chẩn Đoán)

  24/05/2017

Tại Phòng Khám Tĩnh Mạch Hà Thành tất cả các bệnh nhân đều được chẩn đoán trước tiên bằng siêu âm Doppler mạch máu. Phương pháp lượng giá không xâm lấn dòng chảy của động và tĩnh mạch này cung cấp những thông tin cần thiết cho các bác sĩ nên kế hoạch điều trị cụ thể cho từng trường hợp.

Siêu âm cho phép khảo sát tình trạng động, tĩnh mạch của bệnh nhân và là một phương tiện cần thiết cho điều trị suy tĩnh mạch chân, giãn tĩnh mạch mạng nhện và tĩnh mạch sâu.

Siêu âm Doppler mạch tuyệt đối an toàn và là kỹ thuật thường quy cho tất cả các bệnh nhân đến khám tại Phòng Khám Tĩnh Mạch Hà Thành. Nó có thể được xem là điểm khởi đầu trong diễn biến phục hồi của bệnh nhân từ tất cả các vấn đề tĩnh mạch.

Điều trị cho các loại hình tĩnh mạch:

Bình luận