Sóng Cao Tần Nội Tĩnh Mạch (EVRF)

  24/05/2017

Ưu điểm của Sóng Cao Tần Nội​ Tĩnh​ Mạch​:

  • Tiêu chuẩn vàng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch chân (tương tự EVLT)
  • Ít đau và có thể trở lại công việc trong 24h
  • Hữu ích trong việc điều trị giãn tĩnh mạch chân chưa điều trị

Cùng với việc giảm dần việc điều trị suy giãn tĩnh mạch chân bằng các phương pháp cổ điển, Phòng Khám Tĩnh Mạch Hà Thành đang chuyển dần sang các phương pháp điều trị tiên tiến hơn cho kết quả tốt hơn.

Trái ngược với các phương pháp điều trị cổ điển là lột tĩnh mạch, hiện chúng tôi áp dụng các phương pháp điều trị ít xâm lấn hơn. Một trong số đó là điều trị Sóng Cao Tần Nội Tĩnh Mạch (EVRF). Không chỉ phương pháp EVRF ít đau hơn mà còn vì ít biến chứng hơn.

Trong phương pháp này, năng lượng hồng ngoại được giải phóng trực tiếp lên thành tĩnh mạch thông qua việc đốt nóng đầu catheter bằng sóng cao tần. Năng lượng nhiệt truyền đến thành mạch làm các tĩnh mạch xẹp lại. Siêu âm được sử dụng để theo dõi vùng tổn thương vì vậy chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình với sự phiền toái ít nhất.

Điều trị cho các loại hình tĩnh mạch:

Bình luận