Tại sao suy giãn tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch mạng nhện thường xuất hiện ở chân?

  03/06/2017

Tác dụng của trọng lực, trọng lượng của cơ thể, và nhiệm vụ vận chuyển máu từ phần thấp của cơ thể trở về tim khiến chân là vị trí đầu tiên cho việc hình thành suy giãn tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch mạng nhện. Khi so sánh với các tĩnh mạch khác của cơ thể, các tĩnh mạch chân đảm nhiệm công việc khó khăn nhất vận chuyển máu trở về tim. Chúng chịu áp lực lớn nhất. Áp lực này có thể lớn hơn khả năng chịu đựng của các van tĩnh mạch.

Bình luận